Jautājumi un atbildes
Dekoratīvu dārza baseinu uzstādīšana

Iezīmējiet baseina formas kontūru, izmantojot mietiņus.

Izrociet iezīmētajai baseina līnijai atbilstošu bedri.

Pārliecinieties, vai pamatnē nav akmeņi ar asām šķautnēm, ja tādi ir, izrociet tos un vietu aizpildiet ar augsni.

Uzstādiet baseinu līmenī, izmantojot līmeņrādi.

Ap baseina malām beriet atpakaļ izrakto zemi, palīdzot ar ūdens strūklu ieskalot to tā, lai nebūtu tukšumu starp baseinu un zemi.